Rollespillet gjennomført

Da er rollespillet gjennomført og tilbakemeldingene fra alle involverte har vært strålende. Lørdag 28. april møtte 40 spente konfirmanter og 20 arrangører opp på Nesbyen Ungdomskole. I spillet var konfirmantene jøder som flyktet fra nazistene under andre verdenskrig. De måtte komme seg usett til nærmeste dekkgård for å unngå å havne i fiendens hender. Denne gangen var det få som «overlevde» spillet.


Deltakerne kommer over to etterlystplakater hengt opp av Statspolitiet.

Rollespill for hele HEF

Ønsket med Rollespillet 25 har vært å bygge opp et rollespill som kan brukes av alle Human-Etisk Forbund sine lokallag. Opplegget innebærer en variant av egenutviklet konfirmasjonsmateriale samtidig som det styrker lokal aktivitet. For mange er deltakelse på alternativer som Camp Refugee eller På flukt mindre ideelt, på grunn av avstand eller pris. Rollespillet 25 kan gjennomføres med et relativt lite budsjett.  For å gjennomføre rollespillet 25 i ditt lokallag ta kontakt via hjemmesiden rollespillet25.no.

Rollespill med mange utfall

Rollespillet 25 er lagt opp til at det kan endre seg underveis. Valgene som deltakerne tar påvirker hvordan handlingen går videre. I ytterste konsekvens kan deltakernes valg bety liv eller død for rollen de spiller. I årets spill endte flere uheldige valg med at de fleste rollene ble «arrestert eller drept» av Gestapo ved en kontrollpost. Likevel er det ingen ting i spillet som tilsier at dette er det eneste mulige utfallet. Hvert spill blir unikt, siden det er valgene til deltakerne som bestemmer hva som vil skje. Rollespillets utallige muligheter gjør at det ikke er noen ulempe om årets deltakere forteller om hva som skjedde til neste års deltakere. Tvert i mot vil det øke deres kunnskap og evne til å fatte bedre beslutninger neste år.

Hvorfor 25?

Mange som hører om Rollespillet 25. Lurer på hvorfor akkurat det tallet? Her kommer de tre årsakene til at spillet heter 25:

  • 25. oktober 1942 går følgende ordre ut til alle landets politikammer: «Alle mannlige personer over 15 år hvis legetimasjonskort er stemplet med J, skal arresteres.»
  • 25. november 1942 en måned senere går ordren om å arrestere alle personer hvis legetimasjonskort er stemplet med J, uansett alder og kjønn, ut til politiet.
  • Under krigen ble 771 jøder arrestert og sendt til Tyskland. Kun 34 overlevde.

Målet

Vi satset på å gi ungdommene et unikt innblikk i forholdene under andre verdenskrig. Rollespillet satte deltakerne i situasjoner hvor de måtte ta vanskelige valg og deretter fikk oppleve hvilke konsekvenser selv små valg hadde. Slik fikk de en unik mulighet til å se verden fra et annet ståsted og dermed forsterke deres holdninger til toleranse og rettferdighet. Rollespillet ble laget slik at det gav en realistisk, men forenklet, opplevelse av de problemer som oppstår på grunn av hat, uvitenhet og rasisme.

Oppmøte

Ved oppmøte fikk alle utdelt tidsriktige legitimasjonskort, med passbilde av dem selv og stempel fra Nes Lensmannskontor anno 1942.

Legitimasjonskortene falt i smak hos flere av konfirmantene

Etterpå var det øving på roller som stod på planen. Nå måtte alle lære seg navn og sin egen rolles bakgrunnshistorie. Hvilken familie de tillhørte og hvem som var rollens nærmeste venner. Etter øvingen ble hele gruppen ledet igjennom en sekvens med guidet refleksjon hvor de måtte visualisere seg tilbake i tid. Her ble de bedt om å legge seg ned og lukke øynene for å sette seg inn i rollens håp, drømmer og mål. For mange deltakere og observatører var dette høydepunktet under oppvarmingen. Etterpå ble regler og retningslinjer for rollespillet gjennomgått. Samt innøving av noen nøkkelsituasjoner som kunne oppstå..

Deltakerne blir guidet gjennom en refleksjonsøvelse med musikk og fortelling

Autentisk

Konfirmantene måtte selv skaffe seg 40-talls kostymer uten å bruke penger. På forhånd hadde de fått nøyaktige instrukser om hvordan de kunne låne og finne klær som passet til spillet. Alt fra slipsenes mønster og farger, til skjørtenes lengde og snitt var blitt forklart. For arrangørene var det ekstra morsomt at så mange av konfirmantene hadde lagt så mye flid i å skaffe seg et tilnærmet tidsriktig kostyme.

Alle detaljer var på plass for å gjøre spillet så realistisk som mulig. Her ser vi skuespillere i Naziuniformer.

20 arrangører

Frivillige skuespillere, observatører fra andre lokallag, fjorårskonfirmanter og foreldre var med og sørget for en god opplevelse. Med 100% autentiske kostymer fra Foreningen for Levende Historie, var deres rolle å spille alt fra Nazistsoldater, Gestapo, og Lensmenn til Motstandsbevegelsen Milorg. Noen var også standins for de få konfirmantene som ikke kunne møte opp på grunn av sykdom eller annet gyldig fravær.

Etiske valg

Underveis i spillet stod valgets kvaler i kø. Her måtte de velge om de skulle være lojale mot sine venner eller sin egen familie. Hva de skulle gjøre med en skadet tysk soldat. Og om de skulle lyve for å komme seg forbi en kontrollpost satt opp av nazistene. Alle dramatiske situasjoner som konfirmantene måtte ta stilling til gjennom sine roller.

Tillogmed veiskiller hvor man måtte velge sti hadde konsekvenser for spillets videre gang.

Spesialeffekter

Rollespillet hadde også en del spesialeffekter for å gjøre noen situasjoner enda mer realitiske. Blant annet var det en skytescene mellom Milorg(Motstandsbevegelsen) og Nazistene hvor man brukte både løsskudd og pyroeffekter for å gi en troverdig opplevelse for deltakerne. Også på slutten ble det en skytescene da jødene og Milorg ble tatt av Nazistene. 
Lokalavisen Hallingdølen fra 1942 ble «trykket» opp brukt under spillet til å gi hint om hva som kunne skje.

Slitne, men fornøyde konfirmanter

Etter spillet var ferdig var gikk alle ut av sin rolle og snakket sammen om hva de hadde opplevd. Så var det på tide å samles på Nesbyen Ungdomskole igjen for å ha en oppsummering og evaluering. Etter at alle fikk spist litt mat, var det på tide med en gjennomgang av rollespillets mål og hensikt. Konfirmantene fikk vite litt mer om jødenes situasjon under andre verdenskrig, samt mer bakgrunn for hvordan dette kunne skje og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skal kunne skje igjen.

Fornøyde konfirmanter og skuespillere snakker ut om hva de opplevde, minutter etter spillslutt.

Nytt rollespill neste år

Etter rollespillet ble det gjennomført en spørreundersøkelse. På spørsmål om det hadde vært meningsfylt og spennende å være med svarte 97% at det hadde vært svært bra. 93% svarte at rollespillet var realistisk og lærerikt. I tillegg svarte 75% at de ville være med å arrangere rollespillet for neste års konfirmanter. Det er ekstra gledelig å se at så mange er villige å stille opp neste år og sørge for at også 2013 kullet får et rollespill som engasjerer.