Rollespillet «25» skifter navn til «Jaget av Gestapo»

Etter en nøye gjennomgang har styringsgruppen bestemt at Rollespillet «25» skal endre navn til «Jaget av Gestapo». Årsakene til dette er mange. Noen av de viktigste årsakene var å gjøre det lettere å forstå hva spillet handler om. Det gir også en tydeligere forståelse av settingen spillet foregår i.

Rollespillet har fortsatt det samme innholdet. Endringen er kun for å tydeliggjøre hva rollespillet går ut på.

Dette vil likevel føre til noen mindre endringer, blant annet vil rollespillet25.no etter hvert peke til jagetavgestapo.no.