Presentasjon av Rollespillet 25 på Landsstyret til Human-Etisk Forbund

I dag presenterte jeg erfaringene vi gjorde oss med Rollespillet 25 i Hallingdal for landsstyret til Human-Etisk Forbund. Jeg fortalte litt om bakgrunnen for at rollespillet ble til og hvordan dette førte til mye engasjement og oppmerksomhet i lokallaget og i Hallingdal.

Jeg fikk mange gode spørsmål og innspill som vil være nyttige i det videre arbeidet.