Presentasjon av Rollespillet 25 på instruktørkurset til Human-Etisk Forbund

I dag holdt jeg en presentasjon av Rollespillet 25 for 35 fylkesinstruktører, De har ansvaret for opplæringen av kursledere i forbundet så det var en fin anledning til å presentere rollespillet og lufte mulighetene for å arrangere rollespillet andre steder i landet.

Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger under presentasjonen og spørsmål om hvordan de kunne få til å arrangere dette i sine egne fylker. Det ble tydelig at flere ønsket å presentere dette for sine kursledere og på sikt prøve å få i gang egne lokale varianter av Rollespillet 25.

Vi diskuterte instruktørenes og forbundets erfaringer fra På flukt og Camp Refugee, og hvordan Rollespillet 25 skiller seg fra disse med tanke på resurrsbruk, realisme og lokal tilpassning.

-K.-