Om spillet

Jaget av Gestapo er et spennende opplegg for konfirmasjonsgrupper, skoler og museer som vil gjøre noe lokalt i sitt eget nærmiljø. Vi kommer til dere og gjennomfører et spill med utgangspunkt i din lokale historie. Ta kontakt nå for å få gjennomført Jaget av Gestapo i ditt nærområde.

Se informasjonsfilm for rollespillet «Jaget av Gestapo»


kontroll

 

Handling

Ungdommene spiller flyktninger under andre verdenskrig i et kappløp mot tiden til Svenskegrensen. De må komme seg usett til grensen for å unngå å havne i fiendens hender. Underveis møter de på ulike moralske og etisk valg de må forholde seg til.

Hva er Jaget av Gestapo

Jaget av Gestapo er et rollespill, hvor man kler seg ut og får en rolle som flyktning under andre verdenskrig.

Varighet og realisme

Rollespillet er lagt opp til å være kort og godt og varer i ca 4 timer. Hovedfokus er etiske valg, innlevelse og realisme. Spillet kjøres med realistiske spesialeffekter og holder en kostyme-teknisk høy standard. Alle skuespillere som ungdommene møter har kostymer og utrustning fra 1942. Ved å ha rollespillet i en kort og konsentrert sekvens sikres deltakerne en intens og uforglemmelig opplevelse.

grensevakt

Bearbeiding av inntrykk 

Når spillet er ferdig går vi gjennom hva ungdommene har opplevd og fokuserer på opplevelsene de har hatt. Vi reflekterer over valgene de tok og snakker om hva de kan ta med seg videre som gode erfaringer. Vi snakker også om de ville gjort noe annerledes dersom de hadde opplevd det samme en gang til. Til slutt går vi gjennom hvorfor det de opplevde er aktuelt den dag i dag. Vi viser og forteller om mange av de konfliktene som millioner av mennesker opplever i vår egen tid.

Målet

Vi satser på å gi ungdommene et unikt innblikk i forholdene under andre verdenskrig. Rollespillet setter deltakerne i situasjoner hvor de må ta vanskelige valg og deretter får oppleve hvilke konsekvenser valgene har. Slik får ungdommene en unik mulighet til å se verden fra et annet synspunkt og dermed forsterke deres holdninger til toleranse og rettferdighet. Rollespillet er laget for å gi ungdommene en realistisk, men forenklet, opplevelse av de problemer som oppstår på grunn av hat, uvitenhet, fremmedfrykt og rasisme.

Kostnader

Ved å begrense rollespillet varighet har vi mulighet til å kjøre et mer intensivt opplegg. Minimum antall deltakere er 40. Maksimum antall deltakere er 180 per dag. Husk at lokallaget ikke får store utgifter til reise, siden spillet gjennomføres i nærområdet

Praktisk:

Alle konfirmantene sørger for sitt eget kostyme i følge retningslinjene som blir tilsendt. Lokallaget sørger for lokaler og mat til konfirmantene rett før spillet. Under spillet må de stille med en voksenperson pr 15 deltakere.

grenselos

Ansvarlig arrangør

Arrangøren av rollespillet «Jaget av Gestapo» er foreningen «Rollespill for læring». Stifterne av foreningen er Kenneth Aar, Hans Martin Ottåsen og Bjørn Kleven. Til sammen har de flere tiårs med erfaring i å arrangere rollespill.

Meld din interesse nå.

Gå til jagetavgestapo.no/bestilling og meld din interesse.