Jaget av Gestapo på NRK P1

Hør radioreportasjen om Humanistisk konfirmasjon og rollespillet «Jaget av Gestapo» som ble tatt opp unders årets gjennomføring på Hegra (ved Trondheim)

NRK – P1 – Mellom himmel og jord 26.04.2015
3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter
Mellom himmel og jord


Last ned sekvensen: Mellom himmel og jord 26.04.2015 3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter

Om Humanistisk konfirmasjon:

Konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig og verdig seremoni som avslutning på dette. Både kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

Ca 350 høytidelige seremonier vil bli arrangert i løpet av denne våren og sommeren. Det har vært arrangert 735 konfirmantkurs i forkant av disse seremoniene. Ca. halvparten av konfirmantene har deltatt i ulike rollespill, hvorav et er «Jaget av Gestapo»

Målsettingen for kursene som går forut for seremoniene er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
  • kunnskap og bevissthet om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Om Jaget av Gestapo:

Jaget av Gestapo er et rollespill, hvor man kler seg ut og får en rolle som flyktning under andre verdenskrig. Rollespillet setter deltakerne i situasjoner hvor de må ta vanskelige valg og deretter får oppleve hvilke konsekvenser valgene har.

Rollespillet er laget av Foreningen Rollespill for læring som består av:
Ann-Kristin Løvlihagen, Bjørn Kleven, Hans Martin Ottåsen, Kenneth Aar, Jessica Gidlund og Torgrim Mellum Stene

Se informasjonsfilmen om rollespillet her:
http://jagetavgestapo.no/se-filmen-om-spillet/