Jaget av Gestapo gjennomført i Hurum

For Hurum og Røyken lokallag av Humanetisk forbund gjennomførte vi spillet for over 100 komfirmanter på Sætre i Hurum. Kyststien utgjorde halve løypen, mens lysløypa fungerte som den skumlere delen, der Gestapos kontrollpost stod, og hvor veien videre til Sverige gikk.

Fantastisk vårvær gjorde nok også sitt til den boblende energien vi merket på deltakerne da de kom tilbake etter spillslutt og gikk til derolling!

Takk til alle som var med til å virkeliggjøre spillet, og til Dyno Orica for velvillig utlån av bygninger!