Jødenes situasjon

Vi opplevde raskt følgene av den tyske okkupasjonen våren 1940. Allerede i mai ble våre radioapparater beslaglagt, ett år før det samme skjedde med andre nordmenn. 

 

18. juni 1941 – fire dager før det tyske angrepet på Sovjetunionen – ble storparten av jødiske menn i Tromsø og Narvik arrestert og plassert i Sydspissen leir i Tromsø. Vi frykter de aldri vil komme på frifot.

20. januar 1942 ble vi pålagt, med frist til 1. mars, å  få legitimasjonskortene våre stemplet med en rød «J». Denne endringen i politikken overfor oss ble offentliggjort i avisene i form av «Kunngjøring om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder».

22. oktober 1942 ble en flyktninggruppe på ti, hvorav ni var jøder, oppdaget av en grensepolitimann på Haldentoget. En av grenselosene som fulgte flyktningene, skjøt grensepolitimannen før han og to av jødene hoppet av toget. I avisene, som alle er nazifiserte, ble hendelsen slått stort opp, og jødene fikk skylden for drapet på grensepolitimannen. Dette var påskuddet de lokale tyske og norske myndighetene trengte for å sette i gang arrestasjonene av alle jødiske menn i Norge, mandag 26. oktober.

26. oktober 1942 ble norske jødiske menn arrestert. En del politimenn i Norge advarte jødene før de kom og tok dem, men de fleste gjorde jobben uten å protestere. Nå en måned senere den 25. november har ordrene gått ut om å arrestere kvinner og barn også.