Bakgrunnsinformasjon

Her finner du informasjon om det som er bakgrunnen for spillet.

Informasjonen er delt i 5 deler:

– Krigen i Norge

– Jødenes situasjon

– Familienes situasjon

– Din rolle

– Andres roller (her kan du også lese det som er kjent om din rolle)