Bestilling

Her kan du melde fra om hvilken helg du vil vi skal komme og arrangere Jaget av Gestapo for ditt lokallag.

Bestilling er bindene og du må spesifisere minimum antall deltakere (minimum 45)

Prisen for gjennomføring vil være avhengig av blant annet:

  • Hvor stor del av arrangementet du kan gjennomføre selv
  • Hvor mange folk som kan stille fra din side for å hjelpe til
  • Hvor lang reisevei det er fra Oslo til stedet spillet skal holdes (evt hva det koster for flyreise for arrangørene)
  • Hvor mange deltakere som skal være med (regn med maks 150 pr. dag)

 

Vilkår for levering av rollespillet «Jaget av Gestapo».

«Jaget av Gestapo» er et arrangement (rollespill) hvor kunden står som ansvarlig lokal arrangør, og hvor leverandøren leverer innhold. Hver deltaker spiller en rollefigur, og møter underveis i rollespillet på en del situasjoner, som er av en slik karakter at den skal gi deltakerne et etisk eller moralsk valg og rom for ettertanke. Disse situasjonene vil kunne omfatte bruk av instruerte rollespillere, statister og rekvisitter som er dedikert til dette formålet.

I: Leverandørens forpliktelser

1. Før rollespillet starter ha innhentet informasjon om alle relevante lokale forhold fra kunden, og forsikre seg om at alle forutsetninger som skal til for å gjennomføre rollespillet er ivaretatt av kunden
2. Ha informert kunden i god tid om hvordan rollespillet skal gjennomføres, og gitt kunden all informasjon han trenger for å kunne oppfylle sin del av denne avtalen
3. Lage en plan for gjennomføringen av rollespillet, tilpasset lokale forhold
4. Når rollespillet starter, iverksette plan for gjennomføring, herunder administrere utsending av grupper
5. Sørge for at nødvendige rekvisitter og rollespillere til situasjoner befinner seg på riktig sted til riktig tid
6. Sørge for at alle situasjoner som deltakerne møter gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, herunder å kun benytte sertifisert personell i oppgaver hvor dette kreves.
7. Sørge for at leverandørens del av leveransen er forsikret herunder personell og utstyr.

Innholdet i rollespillet består av:
1. En rollebeskrivelse til hver deltaker
2. Introduksjon til rollespill, med dramaøvelser, for deltakerne
3. Et antall situasjoner deltakerne skal møte
4. En oppsummering som går gjennom opplevelsen, krigen og liknende situasjoner i dag.

II: Kundens forpliktelser
Kunden har ansvar for alle lokale forberedelser. Dette omfatter:
1. Kontakt med og registrering av deltakere før rollespillet gjennomføres
2. Informere leverandør om antall deltakere senest 90 dager før spillstart
3. Registrering av deltakere ved oppmøte til rollespillet
4. Framskaffe et egnet område for rollespillet, herunder lokaler til aktiviteter for forberedelser og avsluttning av rollespillet
5. Etter beste evne sørge for at alle deltakere, når rollespillet starter, er iført et kostyme som må kunne regnes som relativt historisk riktig for 1940-tallet i Norge. Dette inkluderer også voksne gruppeledere. Det kan avtales nærmere hva som omfattes av dette kravet.
6. Forsikring av arrangementet, deltakere, gruppeledere og evt andre involverte.

III: Betaling

Leverandøren fakturerer etter pris og betingelser som beskrevet i senere tilsendt vedlegg. Betalingsfrist er pr. 14. dager.