70 år siden bakteppet for Rollespillet 25 faktisk fant sted

 

For 70 år siden ble norske og europeiske jøder deportert til utryddelsesleirene. Cirka seks millioner jøder ble myrdet i en av de alvorligste forbrytelser i menneskehetens historie. Over hele Europa sørger man i år over disse drapene.

I den anledning holder HL-senteret en markering og inviterer til filmuken «I en slik natt». Her kan man se blant annet filmen ved samme navn som handler om Gestapos jakt på en gruppe jødiske barn i 1942 og om deres flukt til Sverige. Les mer i programmet.