Jaget av Gestapo gjennomført på Sverresborg museum

I år har vi gjennomført rollespillet Jaget av Gestapo på ærverdige Sverresborg museum 4 ganger i slutten av april. Dermed har Foreningen Rollespill for Læring arrangert rollespillet tilsammen nærmere 30 ganger for tilsammen over 2000 deltakere siden 2012.

Rollespillet er laget for å gi ungdommer en realistisk, men forenklet, opplevelse av de problemer som oppstår på grunn av hat, uvitenhet, fremmedfrykt og rasisme.

Les mer om spillet her.

 

Vellykket rollespill gjennomført på Hegra festning nok en gang

For andre år på rad er rollespillet Jaget av Gestapo gjennomført på Hegra festning. Med historiske omgivelser gir dette spillet en veldig flott ramme som er med på å fremme stemningen og innlevelsen til deltakerene.

Over 1000 ungdommer har nå deltatt på rollespillet siden første gjennomføring i 2012.

 

 

 

Jaget av Gestapo på NRK P1

Hør radioreportasjen om Humanistisk konfirmasjon og rollespillet «Jaget av Gestapo» som ble tatt opp unders årets gjennomføring på Hegra (ved Trondheim)

NRK – P1 – Mellom himmel og jord 26.04.2015
3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter
Mellom himmel og jord


Last ned sekvensen: Mellom himmel og jord 26.04.2015 3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter

Om Humanistisk konfirmasjon:

Konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig og verdig seremoni som avslutning på dette. Både kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

Ca 350 høytidelige seremonier vil bli arrangert i løpet av denne våren og sommeren. Det har vært arrangert 735 konfirmantkurs i forkant av disse seremoniene. Ca. halvparten av konfirmantene har deltatt i ulike rollespill, hvorav et er «Jaget av Gestapo»

Målsettingen for kursene som går forut for seremoniene er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
  • kunnskap og bevissthet om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Om Jaget av Gestapo:

Jaget av Gestapo er et rollespill, hvor man kler seg ut og får en rolle som flyktning under andre verdenskrig. Rollespillet setter deltakerne i situasjoner hvor de må ta vanskelige valg og deretter får oppleve hvilke konsekvenser valgene har.

Rollespillet er laget av Foreningen Rollespill for læring som består av:
Ann-Kristin Løvlihagen, Bjørn Kleven, Hans Martin Ottåsen, Kenneth Aar, Jessica Gidlund og Torgrim Mellum Stene

Se informasjonsfilmen om rollespillet her:
http://jagetavgestapo.no/se-filmen-om-spillet/