Jaget av Gestapo på NRK P1

Hør radioreportasjen om Humanistisk konfirmasjon og rollespillet «Jaget av Gestapo» som ble tatt opp unders årets gjennomføring på Hegra (ved Trondheim)

NRK – P1 – Mellom himmel og jord 26.04.2015
3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter
Mellom himmel og jord


Last ned sekvensen: Mellom himmel og jord 26.04.2015 3. Jaget av Gestapo, rollespill for konfirmanter

Om Humanistisk konfirmasjon:

Konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig og verdig seremoni som avslutning på dette. Både kurs og seremoni er på et humanistisk grunnlag.

Ca 350 høytidelige seremonier vil bli arrangert i løpet av denne våren og sommeren. Det har vært arrangert 735 konfirmantkurs i forkant av disse seremoniene. Ca. halvparten av konfirmantene har deltatt i ulike rollespill, hvorav et er «Jaget av Gestapo»

Målsettingen for kursene som går forut for seremoniene er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme

  • innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
  • evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
  • kunnskap og bevissthet om livssyn
  • evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar.

Om Jaget av Gestapo:

Jaget av Gestapo er et rollespill, hvor man kler seg ut og får en rolle som flyktning under andre verdenskrig. Rollespillet setter deltakerne i situasjoner hvor de må ta vanskelige valg og deretter får oppleve hvilke konsekvenser valgene har.

Rollespillet er laget av Foreningen Rollespill for læring som består av:
Ann-Kristin Løvlihagen, Bjørn Kleven, Hans Martin Ottåsen, Kenneth Aar, Jessica Gidlund og Torgrim Mellum Stene

Se informasjonsfilmen om rollespillet her:
http://jagetavgestapo.no/se-filmen-om-spillet/

Jaget av Gestapo gjennomført i Hurum

For Hurum og Røyken lokallag av Humanetisk forbund gjennomførte vi spillet for over 100 komfirmanter på Sætre i Hurum. Kyststien utgjorde halve løypen, mens lysløypa fungerte som den skumlere delen, der Gestapos kontrollpost stod, og hvor veien videre til Sverige gikk.

Fantastisk vårvær gjorde nok også sitt til den boblende energien vi merket på deltakerne da de kom tilbake etter spillslutt og gikk til derolling!

Takk til alle som var med til å virkeliggjøre spillet, og til Dyno Orica for velvillig utlån av bygninger!

Jaget av Gestapo gjennomført for 600 deltakere i Trondheim

I mars /april gjennomførte vi også Jaget av Gestapo for Humanetisk forbund i Trondheim. Med nesten 600 deltakere måtte spillet kjøres over fire dager, fordelt på to helger. Det store antallet deltakere gjorde også at vi måtte kjøre en annen variant av spillet, som vi kaller «statisk utgave». Dette fordi deltakerne befinner seg på et avgrenset område under hele spillet, i stedet for å gå gjennom en løype.

Fra Jaget av Gestapo i Trondheim, i det spillet skal til å starte.

Fra Jaget av Gestapo i Trondheim, i det spillet skal til å starte.

Dermed ble det nødvendig å endre bakgrunnen i spillet en del. I denne utgaven spiller deltakerne ungdom som er kalt inn til Arbeidstjenesten (AT), en halvmilitær organisasjon som drev med manuelt arbeid i landbruket, skogbruket og for byggebransjen. Det var også en del overbeviste nazister i AT, men ikke mer enn at den ble betegnet som en ikke-nazistisk organisasjon i rettsoppgjøret etter krigen. Den kanskje største faren i manges øyne var at AT skulle bli brukt som en slags rekruttskole for videre tjeneste i Waffen-SS.

(Les mer på Wikipedia: NS Arbeidstjeneste)

Deltakerne måtte gjennom teambuilding, militær drill og «ideologisk opplæring» i et miljø som ga følelsen av hvordan ideologien i en totalitær stat påvirker alt og alle. Samtidig hadde Gestapo etablert en forhørssentral i det mørke og gufne fjellanlegget i Hegra festning. Tilsammen ga spillet et inntrykk av hvordan det var å leve i et nazistisk diktatur som Norge var under krigen.

Denne statiske varianten er bedre egnet for store grupper enn løype-varianten, og fokuserer mer på opplevelsen av diktaturet enn å gjøre konkrete valg der og da. Derfor får man også mer læringsutbytte ut av spillet ved å ha samtaler med deltakerne i forkant og spesielt i etterkant. Et eget veiledningshefte for kursholdere er under utarbeidelse.